Biểu dương và thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Tiếp nối thành công từ lần đầu tiên tổ chức chương trình “Tốp công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” do Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai vào năm 2022, I4.0 Awards năm 2023 sẽ có 4 hạng mục chủ đạo.

Lễ trao giải thưởng “Top công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” lần thứ nhất, năm 2022

Năm 2022, dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông, chương trình “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” với sự chủ trì tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần đầu tiên đã được tổ chức thành công.

Tiếp nối thành công trong năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục chủ trì, giao cho Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và các đơn vị hữu quan thực hiện chương trình biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” lần thứ 2, năm 2023.

TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” nhằm tạo sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, CMCN 4.0. Chương trình triển khai trên toàn quốc nhằm mục đích biểu dương và ghi nhận những thành công tiêu biểu, tiên phong trong công cuộc phát triển CMCN 4.0 và CĐS thuộc khối hành chính nhà nước.

Ngoài ra, chương trình cũng nhằm biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh. Đồng thời, đây là chương trình nhằm tạo sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng các giải pháp nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu và triển khai các sáng kiến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh.

4 hạng mục của chương trình biểu dương I4.0 Awards 2023

Theo Ban tổ chức, chương trình năm 2023 sẽ có các hoạt động như tổ chức hội thảo khoa học về thành quả của CMCN 4.0 và chuyển đổi số; Phát hành kỷ yếu TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam; Truyền hình trực tiếp Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam trên sóng quốc gia. Ban tổ chức cho biết chương trình năm 2023 sẽ bao gồm 4 hạng mục như sau: (1) TOP doanh nghiệp công nghiệp 4.0 nhằm biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện các dự án chuyển đổi số thành công, tiêu biểu, có định hướng tương lai trong việc xây dựng nhà máy thông minh, trong quản lý chuỗi cung ứng thông minh và các sản phẩm, dịch vụ thông minh. (2) TOP tổ chức/doanh nghiệp KH&CN và đổi mới sáng tạo nhằm biểu dương các tổ chức/doanh nghiệp triển khai đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế số. (3) TOP doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0 nhằm biểu dương các DN có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ số xuất sắc được ứng dụng trong công nghiệp 4.0. (4) TOP tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện CMCN 4.0 và chuyển đổi số sẽ biểu dương các tổ chức/địa phương tiêu biểu tích cực thực hiện chủ trương cuộc CMCN 4.0 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia.

Chương trình nhằm đánh giá hiệu quả việc tích cực, chủ động thực hiện CMCN 4.0, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; từ đó sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống, các nhà máy sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển quản trị, sản xuất thông minh; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế số...

Với ý nghĩa chính trị xã hội lớn của chương trình, Ban Tổ chức cho biết các đơn vị hưởng ứng, đề cử/tự ứng cử và gửi hồ sơ tham gia chương trình trước ngày 5/5/2023 và đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động. Chương trình được triển khai trên toàn quốc, tiến hành qua 2 cấp Hội đồng xem xét là Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo. Hội đồng Chung khảo gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín đánh giá và tư vấn kết quả lựa chọn cho Ban tổ chức.

Kết quả các tổ chức/doanh nghiệp đạt tiêu chí của chương trình sẽ được công bố tại Lễ biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” lần thứ Hai, năm 2023 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 18/5/2023.

P.A.T (Tổng hợp)