Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2023

Ngày 5/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2023 do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì. Nhiều vấn đề liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ đã được đề cập tại buổi hợp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Báo cáo tại buổi họp báo, ông Đỗ Thành Long, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Trong ba tháng đầu năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Đề án Thu hút và phát huy hiệu quả các nhà khoa học, công nghệ và chuyên gia giỏi người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị về phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Thành phố Hà Nội.  

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành và triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2025 của ngành KH&CN. Hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xây dựng và thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2022 tại 18 địa phương. Triển khai các Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 theo định hướng phát triển các hướng nghiên cứu cơ bản, các hướng công nghệ ưu tiên, các sản phẩm chủ lực của đất nước hoặc phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia và gắn kết với lộ trình công nghệ của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với nội dung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Trong Quý I/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của KHCN&ĐMST trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cụ thể: Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023; Hội nghị sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi họp báo

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Quý II/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, cụ thể: Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định về khu công nghệ cao; Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; Quyết định phê duyệt Đề án chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Thành phố Hà Nội...

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 60 năm (18/5/1963-18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 lần thứ 10, trong Quý II/2023, Bộ KH&CN sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức chuỗi sự kiện lớn của ngành như: Lễ hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; Lễ trao Giải thưởng báo chí KH&CN và Kỷ niệm 10 năm tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí về KH&CN; Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023...

Liên quan đến một số thách thức gần đây trong phát triển KHCN&ĐMST, trong đó có phát triển như trí tuệ nhân tạo (AI) hay việc thu hút nguồn lực tri thức Việt Nam ở nước ngoài, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, trong 2 năm gần đây, Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào AI. Những tập đoàn công nghệ như FPT, Viettel, Vingroup… cũng đang tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là chúng ta chưa đủ nhân lực cả bề rộng và chiều sâu về lĩnh vực này trong cuộc chạy đua với thế giới. Trong thời gian qua, các chuyên gia của Việt Nam đã cùng các chuyên gia của Australia xây dựng thành công nền tảng hệ thống chuyên gia người Việt trên toàn thế giới trong lĩnh vực AI. Nền tảng này thường xuyên cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên gia về AI trên toàn thế giới. Nền tảng này đang tiếp tục được phát triển trong giai đoạn 2 để hoàn thiện đề án trình Chính phủ thời gian tới.

P.A.T (Tổng hợp)