Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số nhà khoa học quốc tế

Ngày 16/9/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số nhà khoa học quốc tế và các nhà khoa học đạt giải Nobel sang Việt Nam dự hội thảo “Khoa học, đạo đức và phát triển con người” trong khuôn khổ Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE).

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: TTXVN)

Hơn 50 nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham dự hội thảo “Khoa học, đạo đức và phát triển con người” được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, từ ngày 13-16/9/2022. Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên minh Nghị viện Thế giới, UBND tỉnh Bình Định và Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam phối hợp tổ chức, để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức quốc tế thảo luận về mối tương quan giữa khoa học và đạo đức, nền tảng cơ bản cho sự phát triển con người. Hội thảo là một sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ, hưởng ứng Năm Quốc tế Khoa học cơ bản vì phát triển bền vững do Liên Hợp quốc thông qua cuối năm 2021 và UNESCO công bố chính thức tháng 7 năm 2022.

Tại buổi tiếp, các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học quốc tế đã đề cao kết quả thành công tại Hội thảo, khẳng định tầm quan trọng của khoa học cơ bản và giáo dục, tăng trưởng kinh tế xanh trong phát triển đất nước nhằm phát triển bền vững, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và Việt Nam có đầy đủ điều kiện cần thiết để có thể trở thành hình mẫu phát triển bền vững.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng hơn 50 nhà khoa học quốc tế tham dự Hội thảo “Khoa học, đạo đức học và phát triển con người”, trong đó có nhiều nhà khoa học là nữ, có các công trình khoa học cống hiến cho đất nước và thế giới. Đồng thời, Chủ tịch nước ghi nhận sự nỗ lực phối hợp tổ chức thành công Hội thảo của Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chủ đề của Hội thảo với những nội dung gần với Tầm nhìn và Chiến lược phát triển của Việt Nam. Đó là sự gắn kết hài hòa giữa khoa học, nền tảng đạo đức và phát triển, với người dân là trung tâm. Chủ tịch nước nhấn mạnh, những ý kiến của các nhà khoa học tại hội thảo sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, tổng hợp để tham khảo cho việc xây dựng chính sách, công tác điều hành...

Đề cập đến những định hướng phát triển lớn của Việt Nam gần với chủ đề Hội thảo, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đề cao khát vọng Việt Nam hùng cường, xác định: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là nguồn động lực mới, to lớn để đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Trong đó, “khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt” cho phát triển công nghiệp hiện đại, tăng trưởng cao, bền vững... Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn chú trọng phát triển con người toàn diện, phát huy sức sáng tạo to lớn của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, nâng cao mức sống của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó là tập trung xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững SDG - 2030 của Liên hợp quốc. Những quyết sách của Việt Nam đều hướng đến sự phát triển bền vững. Các ứng dụng khoa học, công nghệ hay phân bổ các nguồn lực, tài nguyên đều không vì tăng trưởng cao mà hạ thấp lợi ích người dân, phá hủy môi trường...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà khoa học quốc tế (Ảnh: TTXVN)

Năm 2021, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đang phát triển đứng trong Top 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, Top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Theo các xếp hạng năm 2021 của Liên hợp quốc, Việt Nam đứng thứ 49/166 về Chỉ số phát triển bền vững - SDG, đứng thứ 115/191 về chỉ số phát triển con người - HDI… Tuy nhiên, để phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần nhiều nguồn lực hơn nữa, nhất là nguồn lực con người và nguồn lực khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là từ phía các nhà khoa học tham dự hội thảo lần này.

P.A.T (Tổng hợp)