Đăng ký sáng chế sáng chế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo năm 2021

Số lượng đăng ký sáng chế liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu năm 2021 đạt 141.240 đơn, cao hơn 30 lần so với năm 2015, và tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 2015 đến 2021 là 76,9%.

Về tỷ lệ hồ sơ cấp bằng sáng chế AI theo khu vực, tỷ lệ của Đông Á và Thái Bình Dương tăng vọt vào năm 2014 và dẫn đầu phần còn lại của thế giới trong năm 2021 với 62,1% tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế, tiếp theo là Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Á. Xét về các bằng sáng chế được cấp ở các khu vực đó, Bắc Mỹ dẫn đầu với 57,0%, tiếp theo là Đông Á và Thái Bình Dương (31,0%), và Châu Âu và Trung Á (11,3%). Các khu vực khác cộng lại chiếm khoảng 1% số lượng bằng sáng chế thế giới.

Với 87.343 đơn đăng ký sáng chế trong năm 2021, Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng số lượng đơn đăng ký sáng chế về AI trên thế giới (141.240). Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ chiếm 6% số lượng bằng sáng chế được cấp trên thế giới, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ của Hoa Kỳ (gần 40%), và thấp hơn một chút so với Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh (hơn 7%).

Sự phát triển của ngành công nghiệp AI của Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể, với khả năng đổi mới công nghệ trong một số lĩnh vực được xếp vào hàng đầu thế giới. Quy mô ngành cốt lõi đang liên tục tăng trưởng và sự hội nhập của AI vào nền kinh tế thực ngày càng sâu rộng hơn.

P.A.T. (NASATI), theo Artificial Intelligence Index Report 2022