Hệ thống xử lý bụi dây chuyền sản xuất phân hữu cơ

Đề tài “Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý bụi trong dây chuyền chế biến phân hữu cơ công suất 200 tấn/ngày” do anh Nguyễn Văn Sự (Công ty TNHH MTV Văn Sơn) chủ nhiệm triển khai với các đề mục nghiên cứu các thông số kỹ thuật phục vụ thiết kế; nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống cơ khí; nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống điện; gia công chế tạo; thử nghiệm, chuyển giao.

Vừa qua, sản phẩm đề tài đã được nghiệm thu với kết quả cao: hệ thống lọc bụi có khả năng lọc các hạt bụi có kích thước ≥ 10 μm; năng suất lọc bụi 3.000 m3/giờ, hiệu suất từ 75 - 80%. Hệ thống được ứng dụng trong các nhà máy chế biến phân hữu cơ, ngoài ra còn được sử dụng trong các nhà máy chế biến nông sản hoặc các công trình có khói bụi. Khi có hệ thống xử lý bụi, nhà máy sẽ giảm thiểu được sự ô nhiễm môi trường xung quanh trong và ngoài nhà máy, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân sản xuất; từ đó năng suất lao động được nâng lên. Chi phí đầu tư cho một hệ thống không cao nhưng đem lại hiệu quả cao so với các phương pháp khác.

Kết quả đề tài đã được chuyển giao ứng dụng cho Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Hiếu Giang, quận 2, TP.HCM và hệ thống cũng đã được chuyển giao công nghệ cho nhà máy chế biến phân tại Gia Lai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASATI