Khoáng vật magnesit lưu trữ CO2

Một nhóm các nhà nghiên cứu đứng đầu là GS. Ian Power tại trường Đại học Trent đã tìm ra cách tăng tốc sản xuất magnesit (MgCO3) ở nhiệt độ phòng - một khoáng vật có thể thu khí nhà kính CO2 từ khí quyển.

Các nhà khoa học đã làm chậm tốc độ nóng lên toàn cầu bằng cách loại bỏ CO2 trong khí quyển, nhưng có những hạn chế thực tế và liên quan đến kinh tế trong việc phát triển công nghệ. Giờ đây, lần đầu tiên, nhóm nghiên cứu đã giải thích cách magnesit hình thành ở nhiệt độ thấp và đưa ra lộ trình tăng tốc đáng kể sự kết tinh của nó.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hai khía cạnh. Đầu tiên, chúng tôi đã giải thích được cách thức và tốc độ hình thành magnesit một cách tự nhiên”, GS. Power nói. “Đây là một quá trình diễn ra trong tự nhiên trên bề mặt Trái đất mất từ hàng trăm đến hàng nghìn năm. Khía cạnh thứ hai là chúng tôi đã chứng minh một lộ trình giúp tăng tốc mạnh quá trình này”.

Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng bằng cách sử dụng kính hiển vi polystyrene làm chất xúc tác, magnesit sẽ hình thành trong vòng 72 ngày. Các khối cầu nhỏ không bị thay đổi bởi quá trình sản xuất, do đó, chúng có thể được tái sử dụng một cách lý tưởng.

GS. Power cho rằng: “Sử dụng kính hiển vi có nghĩa là chúng ta có thể tăng tốc độ hình thành magnesit theo cấp độ khuếch đại. Quy trình này diễn ra ở nhiệt độ phòng, nghĩa là quá trình sản xuất magnesit rất tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi nhận thấy đây là một quá trình thử nghiệm và sẽ cần được mở rộng trước khi chúng tôi dám chắc magnesit có thể được sử dụng trong quá trình cô lập cacbon (thu CO2 từ khí quyển và lưu trữ vĩnh viễn dưới dạng magnesit). Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm giá cacbon và khả năng cải tiến của công nghệ cô lập, nhưng giờ chúng ta biết rằng khoa học có thể hiện thực hóa điều đó”.

Đ.T.V (NASATI), theo http://www.sci-news.com/otherscatics/chemology/carbon-dioxide-storing-mineral-magnesite-06313.html, 12/2018