Ký kết hợp tác về chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng giữa 7 trường đại học kỹ thuật

Ngày 31/3/2023, 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu ký kết hợp tác về chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng. 7 trường đại học kỹ thuật tham gia ký kết gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Thủy lợi.

Lãnh đạo 7 Trường đại học khối kỹ thuật ký kết ghi nhớ hợp tác về chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng

Theo đó, nhóm 7 trường này cam kết hợp tác trong chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng. Trong đó tập trung đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, liên lĩnh vực, liên trường; Thành lập các nhóm chuyên gia liên ngành, liên trường, lập các dự án thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật…; Giới thiệu các tổ chức, nhóm nghiên cứu, cá nhân có năng lực tham gia vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ của các Bộ, ngành, địa phương…; Xây dựng mạng lưới công nghiệp, nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ; Chia sẻ mạng lưới quốc tế, xây dựng các chương trình chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, 7 trường đại học kỹ thuật trên cam kết triển khai đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo giải quyết các bài toán từ doanh nghiệp, địa phương.

Trước đó, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, đổi mới sáng tạo, tháng 6/2020, 7 trường đại học kỹ thuật trên đã ký kết hợp tác phát triển chương trình đào tạo kỹ sư. Trong các năm 2021, 2022, nhóm các trường này tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đảm bảo và kiểm định chất lượng, truyền thông; Hợp tác truyền thông; Hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hợp tác kiểm định quốc tế và đảm bảo chất lượng...

P.A.T (Tổng hợp)