Nghiên cứu, tính toán thiết kế, chế tạo bơm huyền phù dùng cho các nhà máy tuyển than

Bơm huyền phù dùng để bơm các dung dịch chứa các hạt rắn, dung dịch huyền phù dùng trong công tác khai khoáng, hệ thống cấp, thải dung dịch tuyển trong các nhà máy tuyển khoáng. Số lượng bơm huyền phù hiện đang sử dụng trong các nhà máy tuyển là rất lớn, số lượng lên tới hàng nghìn máy, với nhiều chủng loại do nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Tuy nhiên cho đến nay, chúng ta chưa có công trình nghiên cứu nào cho việc thiết kế chế tạo bơm huyền phù dùng trong ngành công nghiệp khai khoáng và chưa có đơn vị cơ khí nào chế tạo trọn bộ bơm huyền phù (do nhiều nguyên nhân như: trình độ KHCN, công nghệ sử lý vật liệu,...). Do đó, đề tài “Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo bơm huyền phù dùng cho các nhà máy tuyển than” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” do nhóm tác giả gồm KS. Cơ điện mỏ Nguyễn Minh Thanh và các đồng nghiệp thực hiện là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong việc làm chủ công nghệ chế tạo, chủ động trong sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc chế tạo phụ tùng thay thế, đặc biệt là tạo ra được bộ tài liệu khoa học cho việc tính toán thiết kế bơm huyền phù có độ tin cậy cao.

Mục tiêu của đề tài là nhằm làm chủ việc thiết kế, chế tạo tại Việt Nam các loại bơm huyền phù, phục vụ Tập đoàn Than - Khoáng sản và các ngành kinh tế khác, thay thế nhập khẩu, tăng cường tự chủ, tạo thêm việc làm cho ngành cơ khí trong nước.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dẫn đến đề tài chậm tiến độ so với đăng ký ban đầu, song đề tài đã hoàn thành nội dung đề ra và đạt được một số kết quả nhất định về KHCN cũng như kinh tế - xã hội, bao gồm:

* Đề tài đã hoàn thành nội dung KHCN, đảm bảo khối lượng theo Hợp đồng số 09/HĐ-ĐT.09.14/ĐMCNKK ngày 30/01/2014 được ký giữa Bộ Công Thương và Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin.

* Đề tài đã thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt, vận hành chạy thử nghiệm 01 máy bơm huyền phù lưu lượng 360 m3/h, cột áp 42 mH2O, chạy ổn định và hiệu quả. Máy bơm huyền phù như trên đã được chạy thử nghiệm công nghiệp tại Công ty than Vàng Danh, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty.

* Đề tài đã xây dựng được 01 bộ tài liệu thiết kế phục vụ chế tạo sản phẩm, 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng vận hành thiết bị bảo đảm chất lượng, 01 bộ quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm.

* Kết quả của đề tài đã khẳng định khả năng tự thiết kế, chế tạo, nội địa hóa sản phẩm máy bơm huyền phù tại Việt Nam.

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14293/2017) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

P.K.L (NASATI)

Nguồn tin: NASATI