Ra mắt Thư viện số về doanh nhân Việt Nam

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vừa tổ chức sự kiện ra mắt Thư viện số về doanh nhân Việt Nam (tại địa chỉ tvdn.doanhnhansaigon.vn và thuviendoanhnhan.vn) trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM WHISE 2022. Thư viện lưu lại thông tin, tri thức và kinh nghiệm quý báu của cộng đồng doanh nhân Việt Nam xưa và đương thời.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Thư viện số Doanh nhân Việt Nam

Trên nền tảng Thư viện Doanh nhân Việt Nam, với mỗi tên doanh nhân, người đọc có thể tìm được các thông tin như: thông tin cá nhân; lĩnh vực kinh doanh và doanh nghiệp nơi làm việc của doanh nhân; quá trình hoạt động kinh doanh; triết lý kinh doanh, bài học và kinh nghiệm thương trường của doanh nhân; những thành tựu doanh nhân đã đạt được; những đóng góp cho xã hội; tư liệu bài viết, sách, hình ảnh do doanh nhân viết và viết về doanh nhân...

Nhân vật được đưa vào Thư viện Doanh nhân Việt Nam là doanh nhân xưa (người đã mất) và doanh nhân đương thời đáp ứng các tiêu chí: có đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam; có những thành tựu tạo ra sự thay đổi tiến bộ cho xã hội, lợi ích cho người dân; có quá trình hoạt động kinh doanh được coi là mẫu mực, góp phần đào tạo, hỗ trợ, truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân tiếp theo; có nhiều thành tích, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước; không vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh; đồng ý với Quy chế xây dựng và quản lý Thư viện.

Các doanh nhân đương thời có thể đăng ký với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn để được cấp tài khoản tự cập nhật dữ liệu cá nhân lên hệ thống Thư viện Doanh nhân Việt Nam. Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn thẩm định dữ liệu và công khai dữ liệu của doanh nhân trên trang www.thuviendoanhnhan.vn tại chuyên mục doanh nhân đương thời. Hội đồng thẩm định xem xét lại và chuyển sang chuyên mục doanh nhân xưa sau khi doanh nhân tạ thế.

Thư viện Doanh nhân Việt Nam dành cho người sử dụng là người đọc trên toàn thế giới. Ngoài ý nghĩa là công trình ghi nhận và vinh danh các doanh nhân, Thư viện Doanh nhân Việt Nam cũng là kho dữ liệu quý, với các dẫn chứng vừa cụ thể, vừa gần gũi và phù hợp với văn hoá quốc gia cũng như bối cảnh thực tế, giúp tăng tính thuyết phục và hiệu quả của công tác nghiên cứu, học tập và đào tạo. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy sử dụng cho nhu cầu kết nối giữa các doanh nhân Việt Nam với đối tác, khách hàng tiềm năng.

P.A.T (Tổng hợp)