Ra mắt Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng KH&CN

Ngày 24/5/2024, Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác hạ tầng KH&CN (CSID) chính thức được ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là tổ chức KH&CN công lập, trực thuộc Văn phòng Bộ - Bộ KH&CN, với mục tiêu kết nối các nguồn lực cung cấp các dịch vụ KH&CN, khai thác hạ tầng KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng Bộ KH&CN trao giấy chứng nhận hoạt động KH&CN cho CSID

CSID được thành lập tại Quyết định thành lập số 293/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành ngày 1/3/2024, tiền thân là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác Phía Nam Bộ KH&CN (nay là Văn phòng phía Nam Văn phòng Bộ - Bộ KH&CN).

Trung tâm có chức năng chủ trì, phối hợp với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp huy động nguồn lực triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ; tổ chức khai thác hạ tầng KH&CN của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách khuyến khích để đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống.

Các lĩnh vực mà CSID hợp tác và ưu tiên hỗ trợ gồm năng lượng, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, logistics... Ngoài ra, CSID thực hiện các hội nghị hội thảo về KH&CN, đào tạo quản trị tài sản trí tuệ, hợp tác quốc tế, kết nối các nhà đầu tư...

Tại lễ ra mắt, CSID đã ký kết với các đơn vị như Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Trung tâm phát triển KH&CN Trẻ TPHCM, Công ty Cổ phần FINTECH RD, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư quản lý và khai thác hạ tầng Việt Nam… nhằm phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo, tư vấn.

P.A.T (tổng hợp)