Sôcôla in 3D không cần điều chỉnh nhiệt độ

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapo (SUTD) đã đi tiên phong về phương pháp mới in 3D các sản phẩm từ sôcôla ở nhiệt độ phòng bằng phương pháp ép lạnh.

Phương pháp ép nóng chảy được sử dụng rộng rãi trong sôcôla in 3D, trong đó, sôcôla phải được duy trì mức nhiệt từ 31 độ C đến 36 độ C để có thể tan chảy và phân bố cho phù hợp. Dù phương pháp này có ưu điểm là tính đơn giản và khả năng tiếp cận, nhưng phạm vi hẹp của nhiệt độ hoạt động gây nhiều hạn chế và không linh hoạt.

Ngược lại, ép lạnh không cần điều chỉnh nhiệt độ vì chỉ phụ thuộc vào lưu biến của mực in được bổ sung vào sôcôla ở nhiệt độ hoạt động. Tuy nhiên, do không có loại mực sở hữu những tính chất lưu biến phù hợp, nên phương pháp ép lạnh trong sôcôla in 3D cho đến nay vẫn chưa được chứng minh.

Để khắc phục hạn chế này, các nhà nghiên cứu tại SUTD đã phát triển phương pháp mới, “In 3D mực từ sôcôla” (Ci3DP) để in mực sôcôla ở nhiệt độ phòng bằng cách ép lạnh. Sử dụng phương pháp Ci3DP, các sản phẩm sôcôla có sẵn như xi-rô và bột nhão đã được trộn với bột ca cao để làm thay đổi lưu biến của mực. Mực từ sôcôla có nồng độ bột ca cao ở mức cao thể hiện tính chất cắt mỏng (shear-thinning), nghĩa là chất lỏng có độ nhớt giảm theo biến dạng cắt.; các loại mực cũng có tính chất như kem đánh răng không bị chảy.

Để làm nổi bật khả năng này, các mô hình 3D bao gồm xi-rô sôcôla và bột nhão đã được trình diễn. Phương pháp tương tự đã được mở rộng để tạo ra sôcôla với kết cấu khác nhau bằng cách sử dụng nhiều loại mực. Ví dụ, một miếng sôcôla được chế tạo với vỏ bọc bán rắn và làm đầy chất lỏng cùng một lúc, thể hiện rõ hơn tính linh hoạt của phương pháp này.

"Tính đơn giản và linh hoạt của Ci3DP tạo ra tiềm năng lớn trong việc chế tạo các sản phẩm từ sôcôla phức tạp mà không cần kiểm soát nhiệt độ", tác giả chính của bài báo, TS. Rahul Karyappa cho biết.

PGS. Michinao Hashimoto, đồng tác giả nghiên cứu bổ sung: "Ci3DP có khả năng tạo ra thực phẩm tùy chỉnh trong rất nhiều vật liệu với kết cấu phù hợp và hàm lượng dinh dưỡng tối ưu. Phương pháp mới này cũng mở rộng khả năng của ngành công nghiệp in thực phẩm 3D, cho phép ép lạnh các sản phẩm thực phẩm nhạy với nhiệt độ".

N.P.D (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191017101245.htm, 17/10/2019