Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong các trường đại học

Ngày 15/4/2023 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KH&CN và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN trình độ cao ở các trường đại học.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo

Tham dự Hội thảo có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; cùng đại diện một số trường đại học, viện nghiên cứu.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện các trường, viện nghiên cứu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi các giải pháp cần có để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KH&CN trình độ cao trong các trường đại học theo Nghị định Số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về hoạt động KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời các giảng viên, nhà nghiên cứu cũng kiến nghị nhiều giải pháp, cơ chế hỗ trợ để gia tăng việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học xuất sắc, cũng như các chương trình tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Các đại biểu kiến nghị cần có chính sách tăng đầu tư cho KH&CN. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo hướng đầu tư có trọng điểm và dài hạn cho lĩnh vực ưu tiên. Đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tinh gọn và chấp nhận rủi ro mang tính đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học; phát huy mô hình quỹ KH&CN... Đồng thời, có chính sách miễn thuế cho các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây phòng thí nghiệm trong cơ sở giáo dục đại học để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao. Sửa đổi, bổ sung mô hình/quy định về ưu tiên phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc…

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện các cơ chế chính sách, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học phát huy tối đa năng lực nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực khoa học trình độ cao. Bộ trưởng cũng đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia nghiên cứu, định hướng các chương trình tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học để thúc đẩy mạnh mẽ các nhóm nghiên cứu xuất sắc, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN trình độ cao, nhất là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học trẻ xuất sắc trên khắp cả nước. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan tạo dựng cơ chế quản lý tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động nghiên cứu khoa học theo thông lệ quốc tế với định hướng chấp nhận độ trễ, rủi ro trong nghiên cứu khoa học, chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh khoán chi trong tài trợ nghiên cứu khoa học; phối hợp với các cơ quan liên quan để gia tăng nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ hằng năm nhằm đẩy mạnh hơn nữa quy mô các chương trình tài trợ, hỗ trợ… cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

P.A.T (Tổng hợp)