Thượng Hải xây dựng khu thí điểm đầu tiên của Trung Quốc cho ứng dụng AI

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng khu vực thí điểm đầu tiên của đất nước để đổi mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin phê duyệt, nơi thí điểm ở Khu vực mới Pudong đã đặt ra ba nhiệm vụ chính là thành lập cụm công nghiệp cốt lõi AI, để thúc đẩy ứng dụng AI và xây dựng một hệ thống hỗ trợ cho đổi mới AI của nền kinh tế và công nghệ thông tin.

Một loạt các lĩnh vực thử nghiệm sẽ được thiết lập trong khu vực thí điểm cho đổi mới và ứng dụng AI, như trong một số lĩnh vực tìm đường, sản xuất, chăm sóc y tế, vận chuyển và tài chính.

Khu vực thí điểm cũng sẽ triển khai cơ sở hạ tầng, kiến ​​trúc tiêu chuẩn và giao dịch sở hữu trí tuệ của ngành công nghiệp AI, giải quyết vấn đề về dữ liệu và bảo mật.

Với các kịch bản ứng dụng phong phú, Thượng Hải đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp AI với Kế hoạch hành động AI @ SH của mình trong những năm gần đây, thu hút các công ty công nghệ lớn như Microsoft và IBM.

Thành phố Thượng Hải đang hướng tới một trung tâm AI toàn cầu với kế hoạch mở rộng quy mô công nghiệp lên hơn 100 tỷ nhân dân tệ (14,5 tỷ đô la Mỹ) trong năm 2020.

Đến năm 2023, khu vực thí điểm đặt mục tiêu trở thành khu vực dẫn đầu về lý thuyết, công nghệ, ứng dụng, tài năng và quản trị AI.

NASATI (Theo Xinhua)