Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám độ phân giải cao và vệ tinh cho nghiên cứu môi trường không gian

Một vệ tinh thứ hai của loạt Shiyan-6 vừa được phóng bằng tên lửa đẩy Long March tại Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ở Tây - Bắc Trung Quốc, ngày 5 tháng 7 năm 2020. Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh này cho nghiên cứu môi trường không gian và các thí nghiệm công nghệ liên quan vào quỹ đạo theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 3/7/2020, một tên lửa đẩy Long March-4B cũng đã mang theo vệ tinh chụp hình ảnh đa chế độ phân giải cao, được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên vào quỹ đạo dự kiến, theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc. Vệ tinh này là một vệ tinh viễn thám quang học sử dụng dân sự với độ phân giải lên tới mức dưới 1 mét. Nó sẽ hoạt động trên quỹ đạo mặt trời đồng bộ. Nó có thể cung cấp dữ liệu hình ảnh viễn thám có độ chính xác cao cho một số ngành công nghiệp bao gồm khảo sát và lập bản đồ, tài nguyên thiên nhiên, quản lý khẩn cấp, nông nghiệp, môi trường sinh thái, xây dựng khu dân cư và lâm nghiệp.

Một vệ tinh khác được thiết kế để phổ biến khoa học vũ trụ trong thanh thiếu niên cũng được phóng lên trong cùng nhiệm vụ với vệ tinh viễn thám quang học. Nó sẽ thực hiện các thí nghiệm khoa học như truyền dữ liệu hình ảnh và giọng nói. Cả hai vệ tinh đều được phát triển bởi Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc. Đây là lần phóng thứ 338 của loạt tên lửa Long March.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 3/7/2020