Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng

Mới đây Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng Bộ KH&CN đã ký hợp đồng với doanh nghiệp Mộc Hương tỉnh Cao Bằng, theo đó Viện cam kết tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng, quy mô 1.000 tấn/năm, giúp doanh nghiệp xử lý chất thải và phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm từ dong riềng.

Dong riềng là một trong những cây chủ lực ở tỉnh Cao Bằng.

Dong riềng là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Cao Bằng với diện tích hiện nay khoảng hơn 600ha và đang tiếp tục mở rộng. Việc phát triển sản xuất các sản phẩm tinh bột và miến từ dong riềng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng để lại một lượng lớn chất thải, nếu không đươc xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng nghiên cứu thành công từ chính các chủng vi sinh vật bản địa cho sản phẩm giàu dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh trưởng tốt và quan trọng hơn là đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

NASATI