Bệnh tiểu đường loại 2: một xét nghiệm mới có thể giúp xác định nguy cơ

Phân tích sự thay đổi ADN trong máu có thể cải thiện khả năng dự đoán nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 trong vòng một thập kỷ.

 Các nhà nghiên cứu từ Đại học Edinburgh (Scotland), phối hợp với các nhà khoa học từ Đại học Helsinki (Phần Lan), Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Đức (GmbH) và Trung tâm Nghiên cứu Bệnh tiểu đường Đức (DZD), đã kiểm tra ảnh hưởng của những thay đổi ADN trong máu - được gọi là quá trình methyl hóa ADN - cùng với các yếu tố rủi ro khác ở gần 15.000 người, để dự đoán khả năng phát triển bệnh tiểu đường loại 2 nhiều năm trước khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Kết quả có thể dẫn đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa sớm hơn nhiều, do đó làm giảm gánh nặng kinh tế và sức khỏe do căn bệnh này gây ra. Công trình của họ đã được xuất bản vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 trên tạp chí Nature Aging.

Quá trình methyl hóa ADN dự đoán tốt hơn nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Các công cụ hiện tại để dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 dựa trên các thông tin như tuổi tác, giới tính, chỉ số BMI và tiền sử gia đình mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc phân tích dữ liệu methyl hóa ADN cùng với các yếu tố rủi ro này sẽ đưa ra dự đoán chính xác hơn. Methyl hóa là một quá trình hóa học trong cơ thể, trong đó một phân tử nhỏ được gọi là “nhóm methyl” được thêm vào ADN.

Các nhà nghiên cứu đã ước tính các dự đoán bằng cách sử dụng một mô hình với kịch bản giả định bao gồm 10.000 người, trong đó cứ ba người thì có một người mắc bệnh tiểu đường loại 2 trong khoảng thời gian 10 năm. Mô hình sử dụng quá trình methyl hóa ADN đã phân loại chính xác hơn 449 cá nhân so với các yếu tố rủi ro truyền thống. Thêm hoặc loại bỏ các nhóm methyl này có thể ảnh hưởng đến cách một số phân tử hoạt động trong cơ thể. Do đó, các kiểu methyl hóa này có thể giúp theo dõi các quá trình lão hóa và phát triển bệnh.

Dữ liệu đến từ 14.613 tình nguyện viên từ nghiên cứu ở Scotland, một nghiên cứu lớn được thiết kế để giúp các nhà khoa học điều tra nguyên nhân gây bệnh, hiểu các ưu tiên về sức khỏe cộng đồng và thông báo các phương pháp điều trị y tế trong tương lai và chính sách y tế. Nhóm nghiên cứu cũng lặp lại các phân tích trên 1.451 người tham gia nghiên cứu ở Đức để đảm bảo rằng kết quả của họ có thể được nhân rộng ở những người có hoàn cảnh khác nhau. Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Riccardo Marioni, cho biết: “Các phương pháp tương tự có thể được thực hiện đối với các bệnh thông thường khác để tạo ra các yếu tố dự đoán rộng rãi về sức khỏe từ một mẫu máu hoặc nước bọt”.

P.A.T (NASATI), theo https://www.santemagazine.fr/, 13/4/2023