Google nỗ lực phát triển công cụ đối thoại chẩn đoán AI như một phần của hệ thống phỏng vấn y tế

Một nhóm các nhà nghiên cứu  trí tuệ nhân tạo (AI ) tại Google Research và Google DeepMind đã phát triển các nguyên tắc cơ bản của hệ thống đối thoại chẩn đoán dựa trên AI để thực hiện các cuộc phỏng vấn y tế. Nhóm nghiên cứu đã xuất bản một bài báo mô tả nghiên cứu của họ về máy chủ lưu trữ sơ bộ arXiv.

Nguồn: arXiv (2024)

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng khi bác sĩ phỏng vấn thăm khám một bệnh nhân để xác định tình trạng y tế nào cần được giải quyết, họ phải được trang bị một nền tảng kiến thức sâu rộng về giáo dục y tế và kinh nghiệm thực tế. Đối với bệnh nhân, họ đôi khi sẽ cảm thấy những cuộc phỏng vấn như vậy có vẻ chỉ là lướt qua, nhưng hầu hết đều hiệu quả và mang lại kết quả chính xác.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng vẫn còn chỗ cần phải cải thiện. Một trong những lĩnh vực mà nhiều bác sĩ còn thiếu sót là phong cách phục vụ giường bệnh của họ. Do những đặc điểm cá nhân, lịch trình làm việc chặt chẽ và bận rộn nên dẫn đến ứng xử với bệnh nhân không phải lúc nào cũng tử tế và lịch sự, một số người phỏng vấn y tế có thể bị coi là cứng nhắc hoặc giả tạo, tạo ra nhận thức rằng bác sĩ không quan tâm nhiều đến phúc lợi của bệnh nhân.

Trong nỗ lực mới này, nhóm nghiên cứu tại Google đã lưu ý rằng nhiều LLM, chẳng hạn như ChatGPT, thường tỏ ra khá đồng cảm và hơn cả mong muốn được giúp đỡ-những đặc điểm đôi khi thiếu trong các cuộc phỏng vấn với bác sĩ. Điều đó đã mang lại cho họ động lực bắt đầu nghiên cứu LLM mà một ngày nào đó có thể phát triển thành một hệ thống đối thoại chẩn đoán trong thế giới thực. Hệ thống mới được gọi là Articulate Medical Intelligence Explorer, hay AMIE. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tại Google nhanh chóng chỉ ra rằng nó vẫn chỉ mang tính thử nghiệm. Họ cũng lưu ý rằng việc xây dựng hệ thống của họ vừa độc đáo vừa khó khăn do thiếu các cuộc phỏng vấn y tế bác sĩ/bệnh nhân có sẵn để sử dụng làm tài liệu đào tạo. Điều đó khiến họ nghĩ ra một thử nghiệm cách tiếp cận mới để dạy hệ thống của họ cách truy vấn bệnh nhân. Đầu tiên, họ huấn luyện nó dựa trên lượng dữ liệu công khai có hạn. Sau đó, họ cố gắng thuyết phục hệ thống tự đào tạo bằng cách nhắc nó đóng vai một người mắc một căn bệnh cụ thể. Tiếp theo, họ yêu cầu hệ thống đóng vai một nhà phê bình đã chứng kiến nhiều cuộc phỏng vấn mà hệ thống thực hiện. Sau đó, hệ thống phỏng vấn 20 tình nguyện viên được đào tạo để đóng giả bệnh nhân. Kết quả được các chuyên gia y tế thực hiện đánh giá để xác định độ chính xác. Các tình nguyện viên đóng vai bệnh nhân đánh giá cách thức bên giường bệnh của hệ thống này.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy AMIE có khả năng chẩn đoán bệnh nhân chính xác như các bác sĩ đã được đào tạo. Họ cũng nhận thấy rằng nó ghi điểm tốt hơn với cách cư xử bên giường bệnh. Nhóm tại Google có kế hoạch thực hiện cải thiện khả năng của hệ thống khi được thử nghiệm trong điều kiện thực tế hơn và cải thiện hơn nữa cách thức hoạt động của hệ thống.

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2024-01-google-ai-based-diagnostic-dialogue.html, 1/14/2024