Khám phá ra cách vỏ não cảm giác thân thể góp phần mã hóa các chuyển động mới học được

Vỏ não cảm giác thân thể là vùng não đóng vai trò trong việc phát hiện thông tin xúc giác, thay đổi nhiệt độ và cảm giác đau. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy vùng não quan trọng này cũng liên quan đến khả năng học hỏi và duy trì các kỹ năng vận động mới của con người.

Mặc dù những phát hiện ban đầu đã gợi ý về sự tham gia của vỏ não cảm giác thân thể trong việc học vận động, bản chất của sự tham gia của nó vẫn chưa được hiểu rõ.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Não thuộc Đại học Pittsburgh gần đây đã thực hiện một nghiên cứu nhằm mục đích hiểu rõ hơn sự đóng góp của vỏ não cảm giác thân thể trong việc học tập và ghi nhớ các chuyển động mới. Phát hiện của họ, được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, cho thấy vỏ não cảm giác thân thể có thể chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc mã hóa các mục tiêu cảm giác mới hay nói cách khác là các trạng thái cảm giác thích nghi với việc học.

Nhà nghiên cứu Shahryar Ebrahimi cho biết: “Một khả năng là vỏ não cảm giác thân thể hoạt động tạm thời trong quá trình vận động. Ngoài ra, có thể có những thay đổi lâu dài liên quan đến học tập cho thấy sự tham gia của giác quan vào việc mã hóa các chuyển động đã học. Những khả năng này bị phân tách bằng cách phá vỡ vỏ não cảm giác thân thể sau khi học, do đó nhắm vào những thay đổi liên quan đến học tập có thể đã xảy ra".

Thuộc một phần của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu kiểm tra giả thuyết rằng vỏ não cảm giác thân thể góp phần duy trì các chuyển động mới, hay nói cách khác là "lưu trữ" thông tin liên quan đến các chuyển động mới học được. Nếu điều này là đúng thì việc làm gián đoạn hoạt động của vỏ não cảm giác thân thể sau khi học một chuyển động mới sẽ dẫn đến việc không thể thực hiện các chuyển động mới học được này.

Để kiểm tra giả thuyết của mình, Ebrahimi đã thực hiện một loạt thí nghiệm với 88 người tham gia. Những người tham gia này được dạy để thực hiện các chuyển động cụ thể. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã can thiệp vào các vùng khác nhau của vỏ não để xác định tác động của những biện pháp can thiệp này đối với việc học tập của người tham gia.

Trong bài báo, Ebrahimi giải thích: “Những người tham gia được huấn luyện để thực hiện các chuyển động trong khi nhận được phản hồi trực quan luân phiên. Vỏ não vận động sơ cấp (M1) và vỏ não cảm giác thân thể sơ cấp (S1) được nhắm mục tiêu để kích thích bùng nổ theta liên tục, cùng lúc kích thích lên thùy chẩm của vỏ não như một cách kiểm soát. Khả năng duy trì được đánh giá bằng cách sự tái tạo chuyển động tích cực hoặc thử nghiệm nhận dạng, liên quan đến chuyển động thụ động do robot tạo ra".

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra một điều thú vị đó là sự gián đoạn hoạt động của vỏ não cảm giác thân thể đã làm suy giảm khả năng ghi nhớ các chuyển động mà họ đã học được trước đó trong quá trình thí nghiệm của người tham gia. Mặt khác, việc ức chế vỏ não vận động không ảnh hưởng đến trí nhớ về các chuyển động đã học gần đây của người tham gia.

Nhìn chung, những phát hiện gần đây do Ebrahimi thu thập cho thấy vỏ não cảm giác thân thể đóng vai trò chính trong việc mã hóa các chuyển động và thông tin vận động mới học được. Những quan sát thú vị này có thể mở đường cho các nghiên cứu sâu hơn tập trung vào vỏ não cảm giác thân thể liên quan đến việc mã hóa các chuyển động mới, có khả năng thu thập những hiểu biết sâu sắc quý giá về vai trò của vùng não này và những suy giảm có thể xảy ra nếu chức năng của nó bị tổn thương.

P.T.T (NASATI), theo https://Medicalxpress.com/, 3/2024