Loại protein mới có khả năng tự miễn dịch

Hệ miễn dịch là để bảo vệ sự tấn công của vi khuẩn bên ngoài, nhưng có nhiều khi sự nỗ lực lại ẩn vào bên trong, dẫn đến các bệnh tự miễn. Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học từ Đại học Osaka đã phát hiện ra cách sửa đổi DNA có thể đảo ngược bằng một số protein bảo vệ khỏi các bệnh tự miễn, và ngược lại, sự vắng mặt của các protein này mở đường cho quá trình tự miễn dịch.

DNA cung cấp mã để sản xuất protein cụ thể. Tuy nhiên, không phải tất cả các phần của DNA đều có thể xâm nhập được trong tất cả các tế bào. Việc sản xuất protein được quy định đảm bảo rằng các tế bào và cơ quan khác nhau có thể được phát triển từ cùng một mã DNA. Cơ chế điều tiết quan trọng là bổ sung thuận nghịch (methyl hóa) hoặc loại bỏ (demethyl hóa) các liên kết hóa học, được gọi là các nhóm methyl, vào các phân đoạn của DNA. Điều này sửa đổi việc đọc các phân đoạn DNA. Protein gia đình hoán vị 10-11 (Tet) được biết đến là demethylase DNA, làm giảm sản xuất một số protein trong các tế bào miễn dịch.

Tác giả nghiên cứu Tomohiro Kurosaki cho biết: "Di truyền học liên quan đến sự thay đổi thuận nghịch trong DNA ảnh hưởng đến hoạt động của gen và biểu hiện protein". “Làm gián đoạn hệ thống này có thể có tác động mạnh mẽ đến chức năng của tế bào. Mục tiêu của nghiên cứu của chúng tôi là tìm hiểu cách kiểm soát biểu sinh trong một loại tế bào miễn dịch cụ thể, được gọi là tế bào B, ảnh hưởng đến sự phát triển của các bệnh tự miễn dịch”.

Để đạt được mục tiêu của mình, các nhà nghiên cứu đã phát triển một dòng chuột mới trong đó các tế bào B không tạo ra các protein điều hòa biểu sinh Tet2 và Tet3. Họ phát hiện ra rằng những con chuột này đã phát triển dạng nhẹ của bệnh lupus ban đỏ hệ thống, là bệnh tự miễn có thể ảnh hưởng đến khớp, da, thận và các cơ quan khác và hiện không có phương pháp điều trị. Tương tự như bệnh nhân ở người, những con chuột cho thấy nồng độ tự kháng thể trong huyết thanh tăng lên và gây tổn hại cho thận, phổi và gan của chúng.

Tác giả nghiên cứu Shinya Tanaka, cho biết: "Những phát hiện này cho thấy Tet2 và Tet3, cũng như các protein có biểu hiện được điều chỉnh bởi Tet2 và Tet3, có thể đóng vai trò cơ bản trong sự phát triển của bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Chúng tôi muốn đạt được sự hiểu biết phân tử sâu hơn về cơ chế đằng sau những ảnh hưởng của Tet2 và Tet3 đối với hệ thống miễn dịch”.

Sau đó, chúng tôi nghiên cứu về loại tế bào miễn dịch khác, được gọi là tế bào T, thường tương tác với các tế bào B và phát hiện ra rằng các tế bào T được kích hoạt quá mức ở chuột bị loại trừ Tet2/Tet3. Bằng cách kiểm tra sự tương tác phân tử giữa các tế bào B và T gần hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng protein CD86 được sản xuất ở mức cao hơn trong các tế bào B của chuột bị tách ra Tet2/Tet3, dẫn đến kích hoạt và tự miễn dịch tế bào T bất thường. Đây là những kết quả nổi bật cho thấy protein Tet ngăn chặn các bệnh tự miễn bằng cách làm bất hoạt tế bào B và ngăn chúng tấn công cơ thể. Phát hiện của chúng tôi cung cấp những hiểu biết mới về sự đóng góp của biểu sinh học đối với sự phát triển của bệnh tự miễn dịch.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-07-protein-autoimmunity.html, 2/7/2020