Nhật Bản thành công trong việc phân lập coronavirus Vũ Hán đem lại hy vọng chế được vắc-xin và bộ xét nghiệm

Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở Nhật Bản cho biết rằng họ vừa thành công trong việc nuôi cấy và phân lập coronavirus mới từ một người ở Nhật Bản được xác nhận là nhiễm 2019-nCoV.

Hình minh họa Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV)

Sử dụng virus phân lập, Viện sẽ bắt đầu nghiên cứu để phát triển vắc-xin, thuốc điều trị coronavirus và cả bộ xét nghiệm có khả năng chẩn đoán nhanh. Viện cũng sẽ cung cấp mẫu virus bị cô lập cho các nhà nghiên cứu và công ty, nhằm cố gắng khám phá cơ chế lây nhiễm và thúc đẩy nghiên cứu về độc tính của virus.

Viện cũng cho biết, các trình tự gen virus bị cô lập cho thấy 99,9% phù hợp với các trình tự gen virus được Trung Quốc công bố và không có đột biến gen dẫn đến khả năng lây nhiễm hoặc độc tính cao hơn.

P.A.T (NASATI), theo https://www.japantimes.co.jp/