Vi khuẩn trong dạ dày bò có thể phân hủy nhựa

Nhựa nổi tiếng là khó phân hủy, nhưng các nhà nghiên cứu ở Áo đã phát hiện ra rằng vi khuẩn từ dạ cỏ của bò, một trong bốn ngăn của dạ dày, có thể tiêu hóa một số loại vật liệu phổ biến. Đây sẽ là phương thức bền vững để giảm rác thải nhựa.

Khẩu phần ăn của bò chứa polyester thực vật tự nhiên. TS. Doris Ribitsch thuộc trường Đại học Tài nguyên thiên nhiên và Khoa học sự sống và là đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Một cộng đồng vi sinh vật khổng lồ sống trong mô lưới ở dạ cỏ của bò và chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn. Do đó, chúng tôi nghi ngờ một số hoạt động sinh học có thể cũng được sử dụng để thủy phân polyester, một loại phản ứng hóa học dẫn đến hoạt động phân hủy. Các vi sinh vật này có thể đã phân hủy những vật liệu tương tự, nên chúng tôi nghĩ rằng chúng cũng có thể phân hủy nhựa”.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét ba loại polyester. Một là polyethylene terephthalate, thường được gọi là PET, là loại polymer tổng hợp thường được sử dụng trong dệt may và đóng gói. Hai loại còn lại bao gồm nhựa phân hủy sinh học thường được sử dụng trong túi nhựa có thể phân hủy (polybutylen adipate terephthalate, PBAT) và vật liệu sinh học (Polyethylene furanoate, PEF) từ các nguồn tài nguyên tái tạo.

Các nhà khoa học đã lấy chất lỏng trong dạ cỏ từ một lò mổ bò ở Áo để thu thập vi sinh vật mà họ đang nghiên cứu. Sau đó, các tác giả đã ủ chất lỏng đó với ba loại nhựa được thử nghiệm (ở cả dạng bột và dạng màng) để tìm hiểu hiệu quả phân hủy nhựa.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, cả ba loại nhựa đều bị phân hủy bởi các vi sinh vật từ dạ dày bò, trong đó, bột nhựa phân hủy nhanh hơn màng nhựa. So với nghiên cứu tương tự đã được thực hiện về các vi sinh vật đơn lẻ, nhóm nghiên cứu nhận thấy chất lỏng trong dạ cỏ hoạt động hiệu quả hơn và sự kết hợp của các enzyme trong cộng đồng vi sinh vật trong dạ cỏ đã tạo nên sự khác biệt.

Do mới thực hiện tại phòng thí nghiệm, nên các tác giả dự kiến sẽ mở rộng nghiên cứu trên quy mô rộng hơn. Đối với các nhà khoa học, các cộng đồng vi sinh vật chưa được khám phá như một nguồn tài nguyên tiềm năng thân thiện với môi trường.

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2021-07-microbes-cow-stomachs-plastic.html, 2/7/2021