Chỉ số sẵn sàng về AI của Chính phủ năm 2023: điểm số của Việt Nam tiếp tục tăng

Cập nhật vào: Thứ tư - 17/01/2024 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 478 In bài viết