Cuộc thi AI Hackathon online “RESET 1010”

Cuộc thi AI Hackathon online “RESET 1010”

Ngày 6/11/2020 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc cuộc thi AI Hackathon online “RESET 1010” để tìm ra các sáng kiến công nghệ AI trên 9 nhóm lĩnh vực...

Trung tâm ươm tạo chuyên về AI

Trung tâm ươm tạo chuyên về AI

Ngày 3/10/2020, Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) chính thức được ra mắt AI Innovation Hub. Theo ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban quản lý Khu...