Chào gói thầu "Thuê đường truyền kết nối internet (200 mbps quốc tế và 1000 mbps trong nước) và "Thuê máy chủ Backup dữ liệu và cung cấp dịch vụ giám sát máy chủ và các dịch vụ vủa mạng Thông tin KH&CN"

Cập nhật vào: Thứ tư - 10/04/2024 10:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 519 In bài viết